Dr. C. (Kees) le Pair

Nieuw Wind
klimaat &
energie
Wetenschap
&
organisatie
bestuur
& recht
incl. Lucia
Algemeen
kronieken
Persoonlijk Archief

Nieuw

In oktober 2011 verscheen bij BetaText,
Bergen NH:

De toekomst achter ons.

Verduistering of de paradox van de vermenselijking.

ISBN 978-90-75541-00-7, door C. le Pair.
Thema: er is een nieuwe trend in de samenleving. Meningen en geloof worden belangrijker, terwijl het gewicht van wat is gemeten en berekend afneemt. Reden genoeg om te lachen wanneer je de gevolgen vergeet.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel. Het is niet als e-boek beschikbaar.
Een aardig interview in Delta, het blad van de TU-Delft staat hier en een recensie op De Dagelijkse Standaard . De recensie van Herman de Lang in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde is - hoe kan het anders - een kroon op het werk.


Klimaatwetenschap
'Issues' en klimaat
Straling en temperatuurverevening
Weer die gelovige natuurkundigen
Einde VVD-lidmaatschap.
De domme ingenieur
Wereld gered!
Foutenfestival in de NRC
Ierse windstroom in 2012 en de Nederlandse politiek.
Energie en klimaat & natuurkundigen.-o-o-o-o-o-o-o-


Wind, Klimaat & energie

Selectie artikelen gebaseerd op praktijkervaring in Ierland.

Praktijk lessen uit Ierland (en Spanje)

Alle artikelen chronologisch.


-o-o-o-o-o-o-o-


Wetenschap & organisatie-o-o-o-o-o-o-o-


Bestuur & recht, incl. Lucia-o-o-o-o-o-o-o-


Algemeen & kronieken-o-o-o-o-o-o-o-


Persoonlijk-o-o-o-o-o-o-o-


Meer volgt later / to be added.

E-mail address: clepair@casema.nl
Webstek laatst gewijzigd: 2017 08 09.