Dr. C. (Kees) le Pair

Nieuw
&
meesterwerken
Wind
klimaat &
energie
Wetenschap
&
organisatie
bestuur
& recht
incl. Lucia
Algemeen
kronieken
Persoonlijk Archief


Nieuw & meesterwerken


De Tweede Apocalyps

Science fiction verhaal verschenen in september 2017.

Angst voor CO2 is de oorzaak van een klimaatcatastrofe. Robots redden de menselijke beschaving. Bewoners van een exo-planeet dreigen roet in het eten te gooien. Elonki, een afgekeurde humanoïde met haar biseksuele aantrekkingskracht en haar scherpe verstand is in de ogen van de vertellende archeoloog de meest geschikte voor de rol van 'verlosser'. Ook haar vrienden en het centrale geheugen dachten er zo over.
Onvermoeibaar boegseert zij de wereld langs gevaarlijke klippen om het erfgoed te redden. Tenslotte bepalen menselijke eigenschappen, ook van robots, het verloop.

Verkrijgbaar bij Smashwords als e-boek.
ISBN: 978 1370 1171 61. Prijs US$ 9,99.

Ook als 'paper back' (kleine oplage, boekhandel)
Cloud Printing Plus, Amsterdam,
ISBN: 978-90-824342-7-9. Prijs € 32,75.
An English translation, The Second Apocalypse, is available at Smashwords as e-book.


De toekomst achter ons

verscheen in 2011 bij BetaText.

Thema: er is een nieuwe trend in de samenleving. Meningen en geloof worden belangrijker, terwijl het gewicht van wat is gemeten en berekend afneemt. Reden genoeg om te lachen wanneer je de gevolgen vergeet.

Een aardig interview in Delta, het blad van de TU-Delft staat hier en een recensie op De Dagelijkse Standaard . De recensie van Herman de Lang in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde is - hoe kan het anders - een kroon op het werk.

Het boek is in de boekwinkel uitverkocht. Nog enkele exemplaren bij de schrijver verkrijgbaar à € 25,00, incl. eventuele verzendkosten. Met toestemming van de uitgever nu ook verkrijgbaar als e-boek. In verband met foto's, plaatjes en tabellen alleen als PDF-bestand, € 8,25. E-mail naar: clepair@casema.nl

Laatst geplaatste kronieken en polemiek

Klimaat, straling en temperatuurverevening-2
Klimaatwetenschap
'Issues' en klimaat
Weer die gelovige natuurkundigen
Einde VVD-lidmaatschap.
De domme ingenieur
Wereld gered!
Foutenfestival in de NRC
Ierse windstroom in 2012 en de Nederlandse politiek.
Energie en klimaat & natuurkundigen.-o-o-o-o-o-o-o-

Wind, Klimaat & energie

Selectie artikelen gebaseerd op praktijkervaring in Ierland.

Praktijk lessen uit Ierland (en Spanje)

Alle wind-, klimaat & energie artikelen chronologisch.


-o-o-o-o-o-o-o-


Wetenschap & organisatie-o-o-o-o-o-o-o-


Bestuur & recht, incl. Lucia-o-o-o-o-o-o-o-


Algemeen & kronieken-o-o-o-o-o-o-o-


Persoonlijk-o-o-o-o-o-o-o-


Meer volgt later / to be added.

E-mail address: clepair@casema.nl
Webstek laatst gewijzigd: 2017 10 12.